Om

Vi kommer att interagera med boken Ankomsten av Shaun Tan. Det är en besjälad bok som bara består av illustrationer som berör.

Bilderna handlar om en man som lämnar sin hemmiljö för något främmande. Den resan vill vi skapa perspektiv på med våra egna resor. Jag kommer att bli upptäcktsresande med mina SVA-elever där deras resor får berika mig och bli värdefulla. Jag längtar efter ett ömsesidigt lärande.